KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK

Plathelminthen fortpflanzung, KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK - PDF Free Download

Dolgozat a Kolozsvári Tudományegyetem Állattani intézetéből.

ellenőrzött paraziták a diftillobothriasis patogenezise

Olisthanella hungarica nov. Az —6.

Pályázatomhoz négy meg­ határozatlan fajt is mellékeltem. Ezeket ugyanazon év nyarán a pálya­ díjból tett tanulmányútamon magammal vittem Grazba és ott GRAFFnak, a Turbellariusok legkiválóbb búvárának, intézetében teljes szak­ könyvtár segítségével tovább kutattam milétük után.

  1. KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK - PDF Free Download
  2. Его беспокоило другое.

Hármat sikerült közűlők meghatározni. Csak egy, jelen dolgozatom tárgya, volt a tudomány előtt ismeretlen. Erre hozzá kezdtem földolgozásához és munkámat, a rajzokkal együtt, ott végeztem be szeptemberben. Kék Algák {Cyanophyceákalsóbbrendű Rákok és apró Fonalférgek képezik társ-életvilágát.

Köztük futja át rövid életét, mert a kiszáradás előtt ivarérettségre kell jutnia és tojásokat raknia, melyek a nap hevétől kiszáradt, vagya hidegtől megfagyott iszapban is képesek a fajt egyik esőtől a másikig, vagy tavaszjöttéig föntartani.

Vízfenéken vagy iszapban tartózkodik. Mindamellett igen ügyes úszó.

Естественно, мы консультировались с Центральным Компьютером.

Ennek ragadozó életmódjában veszi hasznát, mert képes a plathelminthen fortpflanzung három­ négyszer nagyobb és pánczélozott rákra rávetni magát és kiölthető, izmos, 1 Dolgozatomat az Erdélyi Múzeum-Egyesület Természettudományi Szakosztálya előtt az Hengeres testének 1. Körösztmetszete kerekded.

  • Full text of "Tanulmányok a Dendrocoelum lacteum Oerstd. szövettanáról"
  • И причина этого могла бы показаться последнему обидной.

  • Mi bika szalagféreg
  • На протяжении многих столетий -- сначала в кораблях, построенных другими, а позже -- и собственной постройки на основе заимствованных знаний -- Человек исследовал Галактику.

  • Hogyan lehet gyógyszert inni férgek számára
  • KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK - PDF Free Download

Élő állaton a hátulsó testvég hasi oldalán valószínűleg tapadásra szolgáló szemölcsszerű dudorodás figyelhető meg, mikor az állat nyugvó helyzetéből elindul; rögzített állaton azonban nem találtam meg.

Plathelminthen fortpflanzung test átlátszatlan, fehéres színű; ezt az elsődleges testűr hiánya miatt igen tömör testben levő nagy mennyiségű szemcsés mirigytermék okozza. A kültakaró és mirigyei. Plathelminthen fortpflanzung kültakarót a Turbellariusokban igen elterjedt, hullámos körvonalú giardiasis kezelese. A sejtek határhullámzata igen erős, néhol háromszoros. A sejtfölűlet átmérője 10—12 [x között plathelminthen fortpflanzung.

A sejtek szorosan egymásra feküsznek, úgy, hogy hossz­ metszetükön a sejtközi állomány egy sötét színezésű vonal 3.

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK

A sejtmagvak — esetleg a rögzítés következményeképen — körösztmetszetükben szabálytalan, sőt viselő sejtjeikhez hasonlóan, hullámos körvonalúak — amint ezt LUTHER [1] az Eutnesostominákban általános­ nak találta —, hosszirányukban azonban épen kerűlékesek.

A magvak a sejtek alapjától a hámhártya alatti rétegig nyúlnak. Körösztmetszetük 2—3 i átmérőjű. Egy chromaticus magvacska és többnyire körületesen fekvő chromaticus szemcsézet jellemzi 3.

A csillámok a hasi oldalon 5—6 [t, a hátin 4—5 [x hosszú, vékony, egészen végig egyenletes fonalak dl. A csillámok a sejtfölületen a hámhártyába cuticula plathelminthen fortpflanzung alapi testecskéken basalis test corp. Az alapi testek haematoxylina-vastimsós föstés után mindkét végükön hegyezett, rövid kerűlékes pontokként tűnnek föl.

Csillámot viselő végükkel kissé a hám­ hártya fölé emelkednek. Érintőleges metszeten az állat hossztengelyével párhuzamos hosszanti sorokban állanak, melyek a sejteket áthidalják.

plathelminthen fortpflanzung gyertyák a parazitákból

Néhol haránt és 45u szögben ferde sorokat is megfigyelhetni, ami a teljes rendezettség jele. Úgy az eosinával párosított haematoxylina-vastimsós, valamint az ApÁTHY-féle hármas föstéssel is asejttestben a következő rétege­ ketkülönböztetjük meg: h á m h az aszcariasis okozója r t y a cutichámhártya alatti subcuticularis subcuticfölső s z e m c s é s e b b és alsó f o n a l k á s a b b réteget fibr.

A hámhártyaréteg mindkétféle föstéssel pirosas sár­ gára színeződik. Ezt a réteget plathelminthen fortpflanzung a sejttesttel szemben hármas föstésben barnára, eosina-haematoxylina-vastimsós föstésben feketére színeződő éles vonal képében a hám­ hártya alatti réteg plathelminthen fortpflanzung.

A sejttest következő rétege egész hosszában fonalkás; a fonalkák közeit distalisan apró stírü, proximalisan nagy gyér szemcsézet tölti ki. Fonalkáknak az alaptestekkel való össze­ függése gyakran megfigyelhető. Plathelminthen fortpflanzung fonalkák olajbamártó lencserendszerrel gyakran szemcsék hosszanti soraira bonthatók föl.

Vagy csak a rájuk csapó­ dott fehérjeszemcsék okozta csalóka kép ez? A pótsejtek 2.

Insecta - Insekten - 3 Minuten Biologie

Fiatal, a hímivarérettség fokát épen meghaladó példákon voltak még fölismerhetők csak. A szabad fölűlet felé igen megvékonyodnak 4.

A kültakaró rhabditis nélküli.

KIADJA AZ ERDÉLYI MÚZEUM-EGYESÜLET. AZ ERDÉLYI NEMZETI MÚZEUM TERMESZETTARAINAK

Ez genus-jellem. Alaphártya membrana basalis az Olisthanellákon mindeddig nincs kimutatva. Valószínűleg a Tarbellariusdk vizsgálatára közönségesen hasz­ nált eosina-haematoxylina-vastimsós föstésnek plathelminthen fortpflanzung való alkalmatlanságán múlt.

plathelminthen fortpflanzung típusú helminták és tojásuk

Ez a módszer ugyanis csekély színárnyalattal különíti el az izom­ tömlőt, az alaphártyát plathelminthen fortpflanzung a külhámot. E biztos meg­ különböztetés hasznát nem is annyira a kültakaró, mint inkább az ivar­ plathelminthen fortpflanzung és a garat vizsgálatában vesszük.

A kültakarón háromféle mirigysejt önti váladékát: 1. Valamennyi nyílt mirigysejt. Kivezető csatornáik mind a külhámsejtek testét fúrják át, tehát sejten belül intracellularisan nyílnak a fölűletre, mint azt a Dendrocoelum lacteum hasonsorsú összes sejtjeiről szintén kimutattam.

plathelminthen fortpflanzung

Van 1 Lásd Múzeumi Füzetek I. Egy sejt látja el a közelebbi környezetében levő külhámsejteknek csaknem mindenikét a sikamlóssághoz és a helyváltoztatáshoz szükséges nyálkával.