TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban

Élettani funkciója: - külvilág károsító hatásával szembeni védekezés, - küls környezeti ingerek felvétele, - gázcsere, - bomlástermékek eltávolítása, - h szabályozás, - h szigetelés.

Függelékei a helyváltoztatást, szaporodást és ivadékgondozást segítik. Jellegzetes képletek: - sz rök, - serték, - mirigyek. Vázrendszer skeleton A vázrendszer skeleton a szervezet szilárdabb anyagú alkotója, amelynek feladata az egyes szervek vagy a test egészének támasztása, védelme, a mozgástevékenység segítése. A váz passzív mozgásszerv. Típusai: - autoskeleton - maga a szervezet hozza létre, - exoskeleton küls váz — ektodermából képz dik, férgek kijönnek endoskeleton bels váz - a mezodermából kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban dik giliszta a szekletben gyerekeknel kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban - környezetb l felvett anyagokból képz dik A gerincesek vázrendszere: - gerinchúr lándzsahalak, körszájúak- gerincoszlop.

Az izomrendszer Az aktív mozgásért felel s. Világító és elektromos szervek Világíthatnak: - az illet állattal szimbiózisban lév baktériumok, - módosult mirigyek váladéka.

A világító anyagok alapvet sajátossága: - a bennük lév kémiai energia fényenergiává alakul. A biokémiai folyamatokban két vegyület szerepel: luciferin és luciferáz.

A termelt fény: - lehet zöld, kék, fehér, sárga, vörös, - nm hullámhosszú hideg fények. A fénykibocsátás biológiai szerepe: - elriasszák ellenségeiket, vagy a külvilágban juttatva, - ennek felh jében elmenekülnek evez lábú rákok- párok kialakulásában bogarak, soksertéj gy r s férgek- zsákmányszerzésben látótérnövelés- egyedek együtt maradásában rákok.

Az elektromos szervek organa electrica Az állati szervezet anyagcsere- és energiafolyamatait elektromos jelenségek kísérik, pl. Ezeket bioelektromos jelenségeknek nevezzük. A halak között ismeretesek olyan fajok, amelyeknél a szervezet egyes részei kimondottan elektromos áram fejlesztésére szolgálnak módosult harántcsíkolt szomatikus izmok. Szerkezei és m ködési egységeik az elektromos lemezek elektroplaxokmelyek elektromos köt szövetbe kocsonyás köt szövet ágyazódnak.

Az elektromos szervek felépítése nagy hasonlóságot mutat: - elektromos réteg hámsejtek vékony rétege, a felszínen minden egyes lemezhez egy idegsejt kapcsolódik, ez a negatív pólus- csíkolt réteg két felszíni réteget köt össze- nutritív réteg a lemez alsó felszíne, papillákkal borított és számos véredénnyel ellátott, ez a pozitív pólus.

Az elektromos szervek szerepe: - nagyfeszültséget termel elektromos szerveknek védekez és egyben támadó, zsákmányszerz szerepe van, - kisfeszültség halakban termel d potenciálkülönbség segít a tájékozódásában, az egymással való érintkezésben. Az emészt készülék aparatus digestorius A táplálkozás magába foglalja a táplálék: megszerzését, felhasználásra alkalmassá tételét, felvételét, ingestioemésztését, felszívódását digestiotáplálékmaradványok eltávolítását defecatio.

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA ELŐADÁSAINAK ÖSSZEFOGLALÓI

Az állatok heterotróf módon táplálkoznak. A tápanyagfelvétel lehet: - testfelszínen parietalis endoparazita férgek, embriók, - emészt készüléken keresztül enteralis.

A táplálék min sége szerint az állatok lehetnek: - húsev k carnivoria, zoofag- növényev k herbivoria, phytophagia- vegyes táplálkozású omnivoria- korhadék- vagy rothadékev k sparophagia- sz röget k microphagok. Az emésztési folyamatnak két típusa van: - sejten belüli emésztés: - a tápanyagok fagocitózissal vagy pinocitózissal jutnak a sejtbe szivacsok, bélnélküli örvényférgek, pörgekarúak és medveállatkák- sejten kívüli emésztés: - a tápcsatorna üregében történik emészt fermentumok hatására rákok, rovarok, fejlábúak, zsákállatok, gerincesek.

A táplálék kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban a szájszervek alakultak ki, a szájüregben a táplálék aprítására kitines képletek, fogak, állkapcsok, rágók különülhetnek el. Például a rovarok esetében a táplálék min ségének függvényében elkülöníthetünk rágó, nyaló, szuró-szívó típusú szájszerveket.

A tápcsatorna általában el - közép- és utóbélb l áll. A tápcsatornát járulékos mirigyek kísérik.

hogy kenet nők

Kiválasztó szervek organa excretoria Feladatuk: - a bels környezet állandóságának biztosítása, - a lebontó anyagcserefolyamatok folyamán keletkezett kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban eltávolítása. A kiválasztásnak többféle módját ismerjük az helminthiasis, mint a kezelés - kiválasztó szervek nélkül: - diffúzióval, a testfelszínen át - phagocytozissal bekebelezéssel- zárványképz kiválasztás intracellulárisan raktározás- kiválasztó szervekkel: - vesécskék nephridia- Malpighi-edények vasa Malpighi- vesék renes- extrarenális szervek.

Apicomplexan specific organelles - David Roos (U Penn)

Keringési készülék Keringési szervrendszer systema circulatoria felépítése: - testüreg, - szív, - erek, - nyirokedények, - szervek. Biztosítja a vér, vérnyirok, illetve agygerincvel i folyadék keringését. Els dleges funkciója a víz, emésztett anyagok, légzési gázok O2, CO2biológiai hatóanyagok szállítása tanszport funkció.

A keringési rendszer együtt fejl dött testtömeg növekedésével. Egyszer bb testfelépítés gerinctelen csoportoknál - a keringési rendszer hiányzik, ostoros sejtek által fenntartott vízáramlás, vándorsejtek jelenléte sejt közötti állomány pótolja. A keringési rendszer lehet: - nyitott lacunaris : - az artéria vége és a véna kezdete között nincs szoros anatómiai kapcsolat, a vérnyiroknak haemolympha nevezett testfolyadék részben önálló hámfal nélküli résekben, sinusokban lacunae mozog.

fascioliasis ökológiai

A zárt kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban rendszer anatómiai felépítése: - pumpaszervként m köd szív pulzáló erek, szív- artériás rendszer elosztószerv és nyomás-rezervoár- kapillárisok vér és szövetek közötti anyagcserét biztosítják- vénás rendszer vértároló és a szívhez visszavezet rendszer.

Az edényrendszer fejlettsége összefüggésben van: - a légzés mechanizmusával, - a légz szervek típusával. A nyirokrendszerben systema lymphaticum a szövetnedv kering, a sejtek közvetlen környezetét alkotja.

Szállítása: - vénás kapillárisok vérpálya, nyirokerek és nyirokedénytörzsek vér A szövetnedvet, miután bejutott a nyirok kapillárisokba nyiroknak lympha nevezzük. A nyirokedények az embrionális fejl dés folyamán kés bb jelentek meg, mint a véredények. A gerincesek jellegzetes nyirok szövetekkel és szervekkel rendelkeznek: - nyiroktüsz k foliculi lymphatici : csomócskákat alkotnak az emészt szervek, légutak, húgy-ivarvezetékek falában, - mandulák tonsillae : a száj és garatüregben s r n egymás mellett lév nyirokcsomókból állnak.

Agygerincvel i folyadék liquor cerebrispinalis : Keletkezési helye az agy oldalkamrái Monro-féle nyíláson és a Sylvius-féle zsilipen át rendeltetési helyig központi idegrendszer körüli tér. A központi idegrendszer nyirokkeringését helyettesíti.

Élettani szerepe: - a központi idegrendszer mechanikai védelme, - függeszt rendszerek tehermentesítése az agyállomány súlyától. Felszívódása és elvezetése: a nagy koponya ri vénás sinusok útján. Légz szervek Légz szervek organa respiratoria : a légzést teszik lehet vé.

A légzés repiratio magába foglalja: - molekuláris oxigén felvételét a szervezetbe, - eljuttatását a test sejtjeihez, - vízzé történ redukcióját, - széndioxid termelését és leadását.

A légzés folyamata két úton valósulhat meg: - diffúz légzéssel b rlégzés- légz szervekkel lokalizált légzés. Az idegrendszer és bels elválasztású mirigyek Az idegrendszernek az állatvilágban több típusa ismert: - hálózatos drotfereg a lakasban idegrendszer, kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban központosult idegrendszer: a kefalizáció folyamata során alakul ki: - agydúcok el ször a laposférgeknél jelennek meg, - ganglionok differenciálódnak a gy r s férgeknél hasdúcláncos idegrendszer- az agy lebenyezettsége fokozódik az ízeltlábúakban protocerebrumra, deutocerebrum és tritocerebrum- a gerincvel kezdetleges formája a fejgerinchúrosokban, - nyúlt- és középagy kialakulása kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban körszájúakban, - agyféltekék megjelenése a krokodiloknál.

A bels elválasztású mirigyek glandulae endocrinales a hormonokat termelik, neuroszekretoros sejte: - kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban nem innervál effektor szerveket, - nem képeznek szinaptikus kapcsolatot idegsejtekkel - neuroszekretumokat termelnek, - axonvégz déseken szabadítják fel. A legfontosabb bels elválasztású mirigyek és sejtcsoportok: - agyalapi mirgy hypophysis cercebritrophormon más bels elválasztású mirigy m ködését serkenti.

Az érzékszervek Az érzékszervek az ingerek felvételére alkalmas, érz ideggel ellátott specifikus érz sejtekb l receptorsejtekb ltámasztó sejtekb l és a legtöbb érzékszervben járulékos segédsejtekb l vagy szervekb l állnak. Kétféle érzékelés különböztethet meg: - az si, reflexes, nem tudatosuló, - bonyolultabb, tudatosuló érzékelés percepció.

Az érzékszervek evolúciójának három fejl déstörténeti stádiuma van: - lokalizáció nélküli ingerfelvétel. A szelektíven érzékelt ingerenergia szerint a receptorokat több típusba csoportosíthatjuk: - Chemoreceptorok - a szaglás receptorai olfaktoreceptorok- az ízlel szerv receptorai gusztatoreceptorok- általános kémiai receptorok, - bels receptorok például a vér glükóz szintjére érzékeny receptorok - Photoreceptorok - Mechanoreceptorok - tapintási receptorok - nyomásérzékel receptorok - rezgésérzékelés receptorai - áramlásérzékel receptorok - egyensúlyérzés receptorai - hangingerek receptorai - Thermoreceptorok - Elektroreceptorok - Egyéb receptorok - fájdalomézés receptorai - a légnedvesség érzés receptorai - az éhség- és a szomjúságérzet receptorai - a mágneses er tér érzékelésének receptorai Szaporodás A szaporodása reprodukció az él lények alapvet élettevékenysége: - önmagukhoz hasonló egyedeket hoznak létre, - biztosítva a faj és az élet fennmaradását.

Az állatok szaporodásának két f formája ismert: - ivartalan szaporodás és ivaros szaporodás. Az ivartalan szaporodás - az utódsejtek egyetlen szül t l származnak, - a keletkez sejtek számtartó osztódással mitosis keletkeznek.

El nye: - nagy egyedszámot biztosíthat az adott fajnak, Hátránya: - a genetikai anyag változékonyságát minimalizálja, - az alkalmazkodóképességét alacsony szinten tartja. Gyakori szivacsok, rbel ek és egyes férgek esetében. Az ivaros szaporodás - ivarsejtekkel gamétákkal történik. Lényege: - számfelez sejtosztódás meiosis- megtermékenyítés fertilisatio. Hátránya: - kevesebb az utódok száma, El nye: - nagy genetikai és evolúciós jelent sége van, genetikai rekombináció, az él lények változékonyságának alapját képezi.

Az ivaros szaporodásnak is több formája ismert: - váltivaruság gonochorizmusa n i és hím ivarsejtek különnem egyedekben képz dnek - hímn sség hermaphroditismusa n i és hím ivarsejtek ugyanazon egyedben képz dnek parazita és helyhezkötött formákritkán a szabadon él knél is.

Az állatvilágban az ivaros szaporodás mikéntje és a szaporító készülék felépítése igen nagy változatosságot mutat. Az állatok többsége esetében ivarsejtek termel dhetnek: - diffúz módon a testfalon, - ivarmirigyekben gonádok.

Biológiai kislexikon

A férgekt l kezd d en az ivarmirigyek m ködését másodlagos ivarszervek petevezeték, ondóvezeték, párzókészülék segítik. Az örvényférgek ivarszervének a felépítése hímn s szervezetek A hím ivarrendszere: - nagyszámú, olykor több száz here testis - vékony hártyával vannak körülvéve, - ondóvezet csatornák vas efferens- jobb és baloldali ondóvezeték vas deferens- közös ondóhólyag vesicula seminalis- izmos hím párzószerv penis - ivarpitvarba atrium genitale nyílik, - ivari pórussal porus genitale nyílik a külvilágba.

A n i ivarrendszer: - páros petefészek ovarium a test elüls részén, - elkülön lt szíkmirigyek gandulae vitellinae. A megtermékenyített petesejt barázdálódik, és bizonyos számú zigóta sejt sziksejttel egy közös tokban zárva a külvilágba távózik tojás.

A gerinctelen állatok legfontosabb lárva alakjai a következ k: - csillós bolygó- ún.

kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban

A rovaroknál több holomér lárvatípust különítünk el: - els dleges lárvák: - csápok, lábak, szárnyak csökevényesek vagy hiányoznak. Rovarcsoportonként más és más lárvalakkal találkozunk: - futóka campodeoid lárva a futó- és vízi bogaraknál: - hosszú lapos test, fejlett szájszervek és lábak, fartoldalék. A harmadlagos lárva bábbá pupa alakul. A báb belsejében a lárvakori szövetek feloldódnak és az ún. A báb lehet: - szabad báb pupa libera- fedett vagy múmia báb pupa obtecta- tonnabáb pupa coarctata.

Az imágó leveti lárvab rét és kibújik bel le, szárnyai kifejlenek, és erezetük megtelik leveg vel.

diphyllobothriasis etiológia patogenezise parazita égési kezelés

Száradás után ivaréretté válik. A gerincesek ivarrendszerének részei: - ivarmirigyek gonada- elvezet cs rendszer canalis genitalis- párzószervek organa copulationis- járulékos nemi mirigyek glandulae genitales accessoriae- embrió védelmét és táplálását biztosító szervek - méh uterus- méhlepény placenta- költ zsák.

A hím ivarkészülék ivarmirigye a here testis. A n i ivarkészülék ivarmirigye a petefészek ovarium. Az ivartermékeknek a testb l való távozása történhet: - a testfal pórusainak közvetítésével lándzsahal, körszájúak- a gonádokhoz kapcsolódó vezetékkel csontoshalak- az ivarmirigyekkel folytonos kapcsolatban nem lév vezetékekkel. A hím ivarmirigyek és kiválasztó rendszer anatómiailag és m ködésileg független a körszájúaknál és csontos halaknál. A többi halcsoportnál és gerincesnél egy húgyivarrendszer alakul ki.

Az állati test fontosabb szimmetria viszonyai Az állati szervezet felépítésének elvét tanulmányozva, a testrészek elhelyezkedésében bizonyos szabályszer ség mutatkozik ezt részarányosságnak szimmetriának nevezzük. A bioszimmetriának két formáját ismerjük: - térszimmetria a tulajdonképpeni morfológia és molekuláris szimmetria, - id beli szimmetria, az id tengely menti események ismétl dése, bioritmus. A térszimmetria elemei: - szimmetria-középpont, amely körül bizonyos testalkotórészek azonos távolságban szabályszer en megismétl dnek.

A részarányosság úgy jön létre, hogy az állatok testrészei vagy szervei bizonyos tengelyek vagy síkok körül szabályszer en rendez dnek. Részarányosság szerint a test lehet: - szimmetria nélküli anaxon - a testben szimmetria síkok nem ektoparaziták és endoparaziták példái, - a testfelépítésben nincsen semmi szabályszer ség mosdószivacs, osztriga - egyenl tengely homaxon alapforma - az alak gömbölyegyetlen szimmetriacentrummal, - sugarasan helyezkednek el a megismétl d részek, - számtalan szimmetriasík és szimmetriatengely általában a petesejt, lebeg lárvalakok.

Az állatok eredete és evolúciója Kövületek, maradványok nem maradtak fenn, más bizonyítékok: - összehasonlító anatómia, - embriológia, - molekuláris taxonómia. Haeckel - a biogenetikai alaptörvénye: az él lények egyedfejl désük során rövid id alatt megismétlik seik törzsfejl désének fontosabb állomásait ontogenezis a filogenesis rövid és gyors rekapitulációja.

Az állatok si formájaként egy synamoebiumot jelöl meg - am ba-szer sejtek halmaza, - utólag csillós sejtekké váltak, - ma él formák között a Volvocales rend tagjaira hasonlított.

kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban

Haeckel: egy ilyen belül üreges, gömb alakú, si telep Blastea, Planeamely a bonyolultabb felépítés szervezetek egyedfejl désében a hólyagcsíra blastula állapotnak felel meg, a lebeg életmódról áttért az aljzaton mozgó életre. A kés bbi fejl dés két irányba tartott: - s-szájnyílásúak Protostomia- újszájasok Deuterostomiák. Újszájasok Deuterostomiák : - zacskó alakú dipleurula lárva, - csillós övek felfele irányítják a táplálékrészeket, - a csiralyukból végbélnyílás alakul ki, - új szájnyílást fejlesztve, az s-szájnyílás végbélnyílássá alakult, - a központ idegrendszer az apikális szervvel elveszti kapcsolatát.

Az állatok rendszerezésének tudományos alapja Az állatok rendszerezésének célja: a Földön él fajok számának felmérése. Eddig körülbelül kb. Ez a hatalmas ismeret-adat áttekinthetetlen lenne, ha egyes fajokat egy logikai rendszerbe nem illesztenénk, melynek alapja az egyes fajok közti rokonsági kapcsolatok A hierarchia alapegységét a faj képezi. A faj olyan egyedek populációk csoportja, melynek tagjai szabadon keresztez dhetnek egymással és termékeny giardia cysts cytology hoznak létre.

A mai rendszer 7 alapkategóriáit különít el: - ország regnum- törzs phyllum- osztály classis- rend ordo- család familia- nem genus- faj species. Carolus Linnaeus: minden tudományosan leírt állatfajnak egyedi, kett s tudományos neve van binominális nomenklatúra. A fajok tudományos neve latin vagy latinosított szavakból áll. Így például a farkas, a házi kutya, a coyote, és a sakál mind közeli rokonságba vannak egymással, egy nembe genus tartoznak.

Az el bbi fajokkal viszonylag közeli rokonságban állnak, ugyanakkor egymással szoros rokonsági kapcsolatban vannak a rókafajok, mint például a vörös róka, fürge róka, kalcium tárolás és működés az apicomplexan parazitákban és a sivatagi róka.